Axel Bernard (PVDA): “Schaarbeek is een gemeente van hoop en verandering”

De PVDA heeft de wind in de zeilen. Er gaat geen week voorbij of er sluiten zich nieuwe mensen aan. We spreken met Axel Bernard, lijsttrekker in Schaarbeek, over plannen en ambities en de visie van de PVDA op de toekomst van de gemeente.

We hebben het gevoel dat je optimistisch bent over de toekomst van Schaarbeek.

Axel Bernard. Schaarbeek heeft een enorm potentieel. Het is een jonge gemeente. En de jeugd, dat is de toekomst. Onze gemeente is heel divers en multicultureel, met alle rijkdom die dat met zich meebrengt. We hebben ook een uitzonderlijk architectonisch erfgoed en een van de mooiste parken van Brussel, dat voor lucht zorgt in de gemeente. Maar onze gemeente is bovenal een gigantisch reservoir van inwoners vol goede wil, vol creativiteit, die niet liever vragen dan zich nuttig te maken om dingen te veranderen. We hebben een heel actief verenigingsleven in Schaarbeek, wijkcomités, een netwerk van gezondheidscentra die toegankelijke eerstelijnszorg bieden, talrijke burgerinitiatieven die het samenleven willen verbeteren of een eerlijke en duurzame handel beogen.

De PVDA wil die initiatieven van hoop en verandering steunen, helpen om dat potentieel te ontwikkelen, samen met de mensen. Wij kunnen niet aanvaarden dat de jeugd, de huisvesting, het onderwijs, de tewerkstelling, het milieu, dat al die dingen die ons leven maken en bepalen, verknoeid worden door politici van de traditionele partijen.

Je zegt dat dit potentieel momenteel wordt verspild, maar hoe zie jij dan de ontwikkeling van de gemeente?

Axel Bernard. Ons motto is: “Een Schaarbeek voor en door allen”. Dat wil zeggen dat we een gemeente willen waar iedereen erbij hoort, een gemeente die niet buitensporig duur is, die de mensen betrekt in plaats van hen uit te sluiten. We willen bijvoorbeeld dat de huurprijzen dalen, dat is een van de beste manieren om de strijd aan te gaan tegen de armoede. We willen een halt toeroepen aan onrechtvaardige gemeentetaksen die ons altijd maar meer doen betalen zonder problemen op te lossen, zoals het probleem van het parkeren bijvoorbeeld.

We willen een gemeente met goede openbare diensten. Want openbare diensten vormen de beste garantie om zorg te dragen voor mens en natuur. Met goede crèches en scholen van goede kwaliteit, dicht bij de mensen, in de wijken. We willen het openbaar vervoer beter uitgebouwd zien en het goedkoper maken, want we hebben dat nodig om ons op een andere manier dan met de auto te verplaatsen. En we hebben nood aan gezonde lucht die ons vrij laat ademen, zonder luchtvervuiling. We willen ook dat er een plan komt voor het gratis isoleren van woningen, om de verwarmingsfactuur naar beneden te halen, maar ook om ervoor te zorgen dat Schaarbeek op die manier bijdraagt aan de strijd tegen de klimaatopwarming. En een gemeente ‘door allen’ dat betekent ook dat we een vorm van democratie willen die de mensen echt betrekt, we willen samen met de mensen aan verandering werken.

Als we het dan toch over democratie hebben, we horen dikwijls zeggen dat de PVDA een rebelse partij is. Kan je daar iets meer over zeggen?

Axel Bernard. Ja, de PVDA is een rebelse partij. Ze werkt niet zoals andere partijen. We hebben bijvoorbeeld in Schaarbeek het feit aangeklaagd dat schepen Etienne Noël meer dan 300.000 euro per jaar verdient door een aantal functies te cumuleren. Resultaat, hij vervult niet naar behoren zijn opdracht voor tewerkstelling. Bij de PVDA roepen wij de profiteurs een halt toe. Wij zijn er om de mensen te dienen, niet om onszelf te bedienen. We willen niet alleen de cumul van functies beperken, maar ook de inkomens van politici. Aan politiek doen, dat moet echt een passie zijn om ten dienste te staan van de mensen, niet een middel om zichzelf te verrijken. Dat is de manier waarop wij functioneren.

Dat wil ook zeggen dat wij gaan voor een reële participatieve democratie. We hebben wel genoeg van die hele kliek, van dat kleine clubje dat over alles alleen beslist in het college, dat nooit naar de mening van de inwoners vraagt en dat beslissingen neemt die in feite de belangen schaden van de meerderheid van de gezinnen. Wij dromen van een Schaarbeek waar er algemene vergaderingen worden gehouden in de wijken. Zodat Claire, Mohamed of Paola met alle andere inwoners kunnen discuteren over grote projecten die op stapel staan, in raden die over echte beslissingsbevoegdheid beschikken.

Hoe zie jij het mogelijk om de dingen te veranderen?

Axel Bernard. We hebben al dingen veranderd en overwinningen behaald. Of het nu is via petities, massabijeenkomsten voor de gemeenteraden, ludieke acties, optochten door de straten, filmpjes die succes halen op de social media … iedere keer dat we gewonnen hebben, is dat omdat de mensen echt in beweging zijn gekomen en zich er samen met ons achter hebben geschaard.

Als we hebben behouden dat de witte vuilniszakken twee keer per week opgehaald worden, dan is dat dankzij de mobilisatie van duizenden Brusselaars waaronder ook heel wat mensen uit Schaarbeek. Hetzelfde voor wat betreft het annuleren van de economische missie naar Israël, als steun voor Palestina. Of ook nog de zwemlessen in Molenbeek die werden behouden, terwijl de gemeentelijke meerderheid die wilde afschaffen.

Wat we nu moeten doen, is ervoor zorgen dat veel meer mensen opnieuw vertrouwen krijgen en zich vandaaruit ook organiseren, we moeten naar hen toegaan, naar dat grote reservoir van creatieve mensen die zich nuttig willen maken, en hen oproepen om in beweging te komen en te handelen. Onze horizon verbreden, die enorme opwelling van sympathie die er nu voor ons is, omzetten in een kracht voor verandering. Dat betekent ook elkaar helpen, solidair zijn en aan één zeel trekken, bruggen slaan tussen alle inwoners die met dezelfde problemen te kampen hebben.

Ik kan alle mensen die met ons kennismaken alleen maar aanmoedigen om zich bij ons aan te sluiten. Kom naar onze groepen, actief in de wijken, kom samen met ons nieuwe overwinningen binnenhalen. Met hoe meer we zijn, hoe sterker we dat Schaarbeek voor en door allen samen kunnen opbouwen. Wij hebben u nodig en u hebt een solide partij nodig.

 

Doe je mee?