Skip to content

Axel, Claire en Leila gaan de stad veroveren ! Met uw hulp!

Axel, Claire en Leila gaan de stad veroveren ! Met uw hulp!

Axel Bernard, Claire Geraerts en Leila Lahssaini  ontvouwen hun plannen en vertellen over hun dromen, hun hoop en hun woede. Op enkele dagen van de verkiezingen van 14 oktober 2018 ontmoeten we deze rebellen met een groot hart, die oproepen voor een meer solidair en sociaal Schaarbeek.

Wat bewonderen jullie bij elkaar ?

Leila : Claire heeft de gave van verontwaardiging die echt bewondering oproept. Altijd op zoek naar manieren om onrechtvaardigheid te bestrijden, om ervoor te zorgen dat de menselijkheid in ons aangesproken wordt.

Axel : Leila is als een slapende vulkaan. Ze kan in haar hoekje blijven, observeren, luisteren en dan plots, nadat ze haar analyse gemaakt heeft, rechtstaan, het woord nemen  in een stijl die bewondering afdwingt. Zij ademt als het ware intelligentie en engagement.

Claire : Axel heeft het talent om in een toegankelijke taal de verontwaardiging die bij ons leeft te formuleren. Hij kan met gelijk wie praten en in enkele seconden zijn motivatie om dingen te veranderen verduidelijken.

Welk feit zou je kunnen aanhalen in het militante parcours van de anderen?

Claire : Toen ik Leila de eerste keer ontmoette was ze stagiaire-advocaat. Zij leidde toen de strijd van de arbeiders van BMS, een schoonmaakbedrijf , die onrechtmatig ontslagen waren. Ze weerde zich als een leeuwin in dit dossier, dat op vele manieren de donkere kant van het kapitalisme liet zien. Zij kan haar verontwaardiging omzetten in kracht om het werk tot een goed einde te brengen.

Leila : Ik heb Axel niet ontmoet in het advocatenkantoor van Progress Lawyers Network, want hij was er toen al vertrokken. Hij heeft zich daar onderscheiden voor zijn werk met de mensen zonder papieren. En nadien heeft hij ervoor gekozen om als journalist van Solidair aan de slag te gaan (ik waardeer zeer zijn schrijfstijl!) en als gemeenteraadslid.

Axel : Claire ken ik al heel lang. Je moet weten dat zij voorgedragen werd als ‘Vrouw van de vrede’, en toen uitgenodigd werd door de koning en de koningin. En zij verdiende die prijs! Het is Claire die het gezondheidscentrum  ‘De Sleutel/ La Clé’ in Schaarbeek opgericht heeft, een huis dat gratis geneeskunde aanbiedt in een volkse wijk van Schaarbeek en honderden mensen uit de buurt bereikt.

In 2003 werd ze geconfronteerd met het feit dat sommige patiënten letterlijk ziek werden van het zien op tv van de bombardementen in Irak. Ze heeft dan het vliegtuig genomen, samen met andere geëngageerde dokters om hospitalen te bezoeken en te getuigen van het verschrikkelijk lijden van de bevolking door de Amerikaanse bombardementen.  Later heeft ze, samen met een aantal patiënten Palestina bezocht om haar solidariteit te tonen en om onze mensen bewust te maken van de wreedheden en het onrecht dat de Palestijnse bevolking wordt aangedaan .

Kan je aangeven waarom de ander een prima kandidaat  is voor Schaarbeek ?

Axel : Ik wil echt dat Leila gemeenteraadslid wordt. Het is een uitzonderlijke meid, gespecialiseerd in sociaal recht, die de belangen van de arbeiders verdedigt, tegen de sociale dumping. We zullen haar talenten broodnodig hebben om de arbeiders van de gemeente een beter statuut te geven en de arbeidsomstandigheden op de gemeentelijke werven te verbeteren. We willen ook de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen, en dat is nu een thema dat Leila werkelijk naar het hart gaat!

Claire :  Axel vertolkt op een schitterende manier de thema’s die de inwoners van Schaarbeek kozen via de grote enquête (met 1350 ingevulde vragenlijsten) : betaalbare en fatsoenlijke woningen voor iedereen, oprichting van tweetalige scholen, een gratis wijkgezondheidscentrum in elke buurt, en een doorgedreven strijd tegen elke vorm van discriminatie en racisme.

Leila : Ik vind het vreemd dat Claire nog geen gemeenteraadslid is ! Al 40 jaar helpt ze honderden families in Schaarbeek om zich te verzorgen, om uit de armoede te geraken. Zij weet als geen ander waarover het werkelijk gaat in onze gemeente. Ze staat heel dicht bij de mensen en ze is dus perfect geplaatst om de zorgen van de mensen tot bij de gemeenteraad te brengen. En wat de mogelijke inplanting van gratis geneeskundewijkhuizen betreft, zij weet waarover ze spreekt, want ze heeft er zelf een opgericht!

Wat revolteert je het meest ?

Axel : politici staan meer en meer veraf van de realiteit waarin de meeste mensen leven. Het zwembad Neptunium is al sinds twee jaren in renovatie. Er zullen dus kinderen zijn die voor hun twaalfde geen zwemles zullen gekregen hebben. De traditionele partijen malen er niet echt om omdat ze privé-zwemlessen voor hun kinderen kunnen betalen. Maar wat met het armere deel van onze bevolking? We hebben schepenen en een burgemeester die honderdduizenden euro’s per jaar verdienen. Met zulke sommen is er weinig kans dat ze begrijpen wat de grote meerderheid van de bevolking voelt!

Leila : Onze politieke leiders tonen inderdaad een grote zelfvoldaanheid . Ze nemen de zaken niet echt in handen, terwijl er net veel dingen zouden moeten veranderen om meer sociale rechtvaardigheid te creëren! Het volstaat niet om enkele parken te renoveren, een school op te richten, om de mensen uit de precariteit te halen. We moeten een pro-actiever sociaal beleid voeren!  Ik ben geschokt door de antisociale politiek op het federale niveau : de jacht op de werklozen, de aanval op langdurig zieken, de vermindering van de pensioenen…en vaak treffen deze maatregelen vooral de vrouwen ! Wat me ook zeer kwaad maakt is de banalisering van racisme. Men zet de mensen tegen elkaar op en probeert de culturele en religieuze verschillen op te blazen, terwijl ze net onze gedeelde rijkdom zouden kunnen zijn!

Claire : Het is vooral de stijgende ongelijkheid die mij revolteert, omdat ze georganiseerd wordt door onze politici. Als wij zeggen dat de PVDA de stad wil veroveren, is het omdat wij weten dat Schaarbeek profiteert van de betonlobby en de grote immobiliënsector. Deze laatste maken winst op de rug van de burgers. De rijken profiteren ervan, de armen worden opzij gezet.

Wat loopt er mis in Schaarbeek ?

Axel : De huurprijzen zijn de laatste tien jaren drastisch gestegen. Het zijn de immobiliënpromotoren die een groot deel van de Schaarbeekse verhuurmarkt beheren. De publieke sector moet dat terug in handen nemen. Wij gaan inzetten op een duidelijke omkadering van de huurprijzen en een toename van de sociale woningen.

Leila : Nog een pijnpunt : er zijn te weinig plaatsen in de crèches voor de Schaarbeekse kinderen. Slechts 15% van de kinderen heeft toegang tot deze dienst, een echte schande! Elke familie zou van een goede kinderopvang moeten kunnen genieten, aan een redelijke prijs. In onze gemeente zijn er heel veel jongeren, we moeten ze koesteren en ervoor zorgen dat hun families kunnen gedijen!

In Schaarbeek hebben wij een van de slechtste cijfers van het aantal arbeiders die voor de gemeente werken. We hebben er nochtans veel nodig om de opdracht van de gemeentelijke diensten fatsoenlijk te vervullen. Dat heeft een duidelijke impact, onder andere op de vuile toestand van bepaalde straten.

Claire : Schaarbeek heeft ook haar oudere inwoners laten vallen. Terwijl onze pensioenen van de laagste in Europa zijn, bestaat er niet één gemeentelijk rusthuis van minder dan 1500 euro per maand. Zelfs die van het OCMW zijn duurder! We kunnen toch niet alleen de families zelf de kosten van hun ouderen laten dragen. Dit is een grote uitdaging voor de toekomst…

Waarom kan de PVDA de dingen veranderen in Schaarbeek ?

Axel : We zeggen nooit dat wij alleen de dingen kunnen veranderen. Het is nodig dat velen zich engageren, zich organiseren om sociale verandering af te dwingen. Wij willen de mensen hoop geven zodat ze in beweging komen, dat ze zich bewust worden van hun kracht om samen dingen te veranderen.

Leila : Bij de PVDA leven wij aan een gemiddeld loon. Wij doen dit werk niet om rijk te worden. Wij willen de band met onze basis stevig houden, begrijpen wat hen overkomt en hun strijd steunen !

Claire : heel regelmatig mobiliseren wij de mensen, zij het voor tweetalige scholen, voor een geneeskunde dicht bij het volk…en dikwijls hebben we kunnen aantonen dat we de macht kunnen doen plooien.

Wat is het probleem met de huidige meerderheid in de gemeenteraad ?

Axel : Deze meerderheid wordt geleid door een neoliberale ideologie. Ze wil Schaarbeek veranderen en rijkere families aantrekken, waarbij ze de armeren verjaagt. Ze wil de gemeente veranderen door haar bevolking te veranderen. Wij willen Schaarbeek veranderen door de sociale omstandigheden van haar inwoners te veranderen! Eerst en vooral willen wij investeren in de publieke sector en voor betaalbare woningen zorgen voor iedereen. We willen net die mooie diversiteit  van Schaarbeek bewaren!

Leila : de gemeenteraad is weinig representatief voor de Schaarbeekse bevolking. We worden geregeerd door een elite die de zorgen van de gewone inwoners niet ter harte neemt. Deze gemeenteraad vermindert haar gemeentelijke uitgaven en is daar fier op!  Maar daardoor verhindert ze dat essentiële diensten de mensen bereiken.

Claire : Er wordt veel te weinig naar de mensen geluisterd. Er is een grote nood aan sociale woningen, aan een waardig leven. 700 sociale woningen hebben dringend een serieuze renovatie nodig. Weet je dat het gemeentelijk budget al twee jaar op rij meer dan een miljoen euro minder  aan het OCMW gaf! Dit terwijl de behoeften nog steeds schrijnend zijn en de armoedecijfers volgens mij niet echt aan het dalen zijn…

debug info: this is the footer for domain schaarbeek
debug info: this is the footer for domain for existing data