Skip to content

Het scheidingshek verdwijnt. Een eerste stap naar tweetalig onderwijs in Schaarbeek?

De kinderen van de Franstalige school Magritte en hun buren van de Nederlandstalige basisschool Paviljoen in Schaarbeek kunnen nu samen spelen tijdens de recreatie momenten. “Het is een eerste stap naar tweetalig onderwijs in Schaarbeek en het stap voor stap slopen van de muren tussen het Nederlandstalige en Franstalige gemeentelijk onderwijs”, stel Axel Bernard, PVDA-gemeenteraadslid te Schaarbeek.

PVDA heeft begrepen dat de directies van de beide scholen besloten hebben een einde te maken aan de scheiding van de Franstalige en Nederlandstalige leerlingen tijdens de speeltijden.

“Het is een eerste overwinning na een jaar van interpellaties in de gemeenteraad door PVDA, een jaar van symbolische acties en infovergaderingen voor de ouders met het doel tweetalig onderwijs te Schaarbeek te realiseren”, aldus Axel Bernard.

Voor alle duidelijkheid: beide scholen werden dit jaar ingehuldigd op éénzelfde site in de Navezstraat 59, een zeer volkse wijk van Schaarbeek. Beide scholen hebben éénzelfde inrichtende macht, de gemeente, maar blijven afzonderlijke entiteiten met op de speelplaats een hek zodat de kinderen gescheiden spelen. Deze situatie tartte elke verbeelding. Zelfs de belangrijke Italiaanse krant La Stampa schreef hierover “Bruxelles, un muro per dividere i bimbi francofoni e fiaminghi.” Over de absurditeit om via een hek Franstalige en Vlaamse kinderen van elkaar te scheiden.

 

De meerderheid (Lijst van de Burgemeester, Ecolo-Groen en CDH) in de gemeenteraad verdedigde deze scheiding omwille van verzekeringsproblemen. Maar enkele maanden later was dit probleem plots verdwenen.

Axel Bernard: “Door deze beslissing betekende de terugkeer naar de redelijkheid en het gezond verstand. En het toont aan dat voor elk probleem een oplossing is. Maar wij moeten nog stappen verder zetten. Twee gemeentelijke scholen op éénzelfde site bieden een mooie kans om de school van de 21e eeuw te promoten. Het is een kans om de muren tussen de taalgemeenschappen te slopen en de tweetaligheid te promoten via het immersie-onderwijs. Deze vorm van onderwijs heeft ondertussen duidelijk bewezen dat het reële tweetaligheid realiseert wat ook de moedertaal en de sociale afkomst is van leerlingen. Bovendien verhoogt de tweetaligheid de kansen om werk te vinden en gaat het de discriminatie tegen bij het solliciteren.”

PVDA voert opnieuw actie op 5 september om 8 uur voor de twee andere gemeentelijke scholen in de Grote Boomstraat aan de Franstalige school 10 en de Nederlandstalige Basisschool de Kriek. Axel Bernard: “ Opnieuw eisen wij dat muren worden gesloopt. Want een deel van de school 10 zal verhuizen naar een gebouw vlak naast de Kriek. Opnieuw worden de kinderen gescheiden door een muur. Bovendien is eer geen enkele vorm van immersie-onderwijs en de promotie van de tweetaligheid voorzien.”

“ Wij zullen de kinderen niet in de steek laten. Op beide sites, Navez en de Grote Boomstraat, moeten tweetalige projecten gerealiseerd worden ”, besluit het PVDA gemeenteraadslid.

Perscontact: Axel Bernard 0488 056 796

debug info: this is the footer for domain schaarbeek
debug info: this is the footer for domain for existing data