Skip to content

PVDA wil in elke wijk van Schaarbeek een gratis medisch centrum.

PVDA en het medisch centrum De Sleutel lanceren een campagne om in elke wijk van Schaarbeek een gratis medisch centrum te realiseren. Uit de resultaten van haar bevraging bij 1350 Schaarbekenaren kwam duidelijk naar voor dat zij een laagdrempelige toegang willen voor hun gezondheidszorg. Zij vinden dat dit kan door in elke wijk van Schaarbeek een centrum met gratis gezondheidszorg te realiseren. Daarom heeft PVDA van dit punt één van haar prioritaire verkiezingseisen gemaakt.

Tijdens een gezondheidsenquête in 2013 verklaarden haast één vierde van de Brusselse huishoudens dat zij om financiële redenen een onderzoek in de gezondheidszorg hadden uitgesteld. Schaarbeek is de vierde armste gemeente van het Brusselse Gewest. Hieruit kan men afleiden dat een groot deel van haar bewoners ernstige gezondheidsproblemen heeft.

Om aan deze levensbelangrijke zorg tegemoet te komen werken de medische centra aan het terugbetalingstarief. Waardoor gratis een kwalitatieve gezondheidszorg kan verschaft worden. Een studie van het Intermutualistisch Agentschap heeft duidelijk aangetoond dat deze werkwijze niet duurder is voor onze samenleving.

Axel Bernard, PVDA-gemeenteraadslid te Schaarbeek en lijsttrekker bij de verkiezingen op 14 oktober 2018: “ Maggie De Block, minister van Volksgezondheid, heeft meer dan jaar lang een moratorium ingesteld op nieuwe medisch centra. De meerderheidspartijen van onze gemeente (Lijst van de Burgemeester, Ecolo-Groen en cDH) hebben geweigerd een motie van mij, om dit moratorium te veroordelen, ter stemming te leggen. Hun voorwendsel was dat dit debat niet op gemeentelijk niveau moest gevoerd worden. Ik was verontwaardigd over dit antwoord. In Schaarbeek werken slechts 11 medisch centra aan een terugbetalingstarief. Zij moeten nu heel wat inschrijvingsaanvragen weigeren. Hun wachtlijsten worden dag aan dag langer. Er zijn in Schaarbeek te weinig medische centra om aan de noden te voldoen.”

De medische centra vormen een essentiële verdediging tegen de agressieve politiek van liberalisering en privatisering van de federale regering. De gemeente moet haar verantwoordelijk nemen en de opening van nieuwe medische centra bevorderen door lokalen of subsidies ter beschikking te stellen.

Op woensdag 12 september heeft een delegatie van patiënten van het medisch huis La Clé/De Sleutel het gemeentebestuur hierover geïnterpelleerd. De PVDA steunt deze actie met een petitie: https://schaerbeek.ptb.be/maisonmedicale. Zij vraagt aan de gemeente om de opening van nieuwe medische centra te bevorderen. Zo kan men aan alle Schaarbekenaren gratis een kwalitatieve gezondheidszorg garanderen.

Perscontact: Axel Bernard 0488 056 796

debug info: this is the footer for domain schaarbeek
debug info: this is the footer for domain for existing data