Lieve FRANSSEN

8e op de lijst, Lieve, dat is: zingen voor een meer solidaire wereld

 

Lieve, binnenkort 70 jaar jong, engageert zich voor de tweede keer op de lijst PVDA/PTB voor de gemeenteraadsverkiezingen.  “ Ik hou van Schaarbeek en de mensen die er wonen. De diversiteit van de gemeente fascineert mee en ik heb er zin in om mee te helpen àlle inwoners te laten genieten van deze diversiteit.”

Jarenlang actief als docente muziek, blijft ze dit medium gebruiken als wapen in de sociale strijd.  « Verschillende militante koren heb ik helpen oprichten, voor groot en klein, onder andere het Brussels Brecht-Eislerkoor en het kinderkoor Shanti !Shanti ! dat zich vooral toespitst op kinderen uit kansarme milieus. Met hen gingen we op zoek naar muzikale praktijken die de diversiteit van onze stad weergeven. Met liederen in alle mogelijke talen, maar ook door op zoek te gaan naar ‘nieuwe’ muziek die verbindingen kan creëren tussen al die mensen.” 

Lieve ging met een groep medezangers zelfs tot in Palestina om het lied als protestmiddel in te zetten tegen de bezetting. « Vier keer ben ik naar ginder getrokken, we zongen bijvoorbeeld in Bethlehem aan het grote checkpoint. In alle vroegte gingen we al zingend een hart onder de riem steken van de vele Palestijnse arbeiders die het checkpoint moesten passeren, met ellenlange controles elke dag opnieuw, om te gaan werken in Israël.»

Met een aantal kameraden heeft ze in 2010-2011 een actie gelanceerd die veel weerklank kreeg: een stevig cultureel antwoord op het separatisme-discours . Toen Jan Peumans verklaarde dat kunstenaars zich meer moesten inspannen om de ‘Vlaamse identiteit’ te promoten, organiseerden ze als protest een culturele avond in KVS. Voor een bomvolle zaal en onder het motto ‘Solidariteit maakt een cultuur groot’ getuigden een goeie veertig artiesten, nederlandstalige en franstalige , over hoe cultuur voor hen een cultuur van diversiteit is , wars van eng nationalisme.

Lieve heeft ook mee geholpen om de burgerbeweging Hart Boven Hart te lanceren. De beweging die nu al vier jaar de Vlaamse regering het vuur aan de schenen legt en pleit voor alternatieven.

Lieve is kandidaat op de lijst PVDA/PTB omdat ze vooral wil reageren tegen de stijgende armoede in Schaarbeek. Ook mobiliteit, feminisme, een nabije cultuurpolitiek, zijn thema’s die haar naar het hart gaan.  Als inwoonster van de Josafatwijk, realiseert ze zich dat er naar de gewone mensen weinig geluisterd wordt en er een langzame gentrification bezig is. « De mobilisatie van de burgers is de enige mogelijkheid om gehoord te worden. Daarom ben ik blij met de verschillende burgerinitiatieven die het licht zagen: acties voor een veiligere mobiliteit, voor zuivere lucht…Dat is de weg die we moeten gaan. Samen kunnen we de dingen veranderen, zodat Schaarbeek voor elke inwoner een thuis kan zijn’

Doe je mee?